ZW

Eigenrisicodrager ZW

De eigenrisicodrager ZW, ook wel voluit de eigenrisicodrager Ziektewet genoemd, betaalt een stuk
minder ziektepremie dan een werkgever die niet het risico draagt voor de ZW. Daarmee bespaar je direct geld. Tot het moment dat er een (voormalig*) medewerker ziek wordt. Op dat moment word je als
organisatie geconfronteerd met de kosten voor de ziektewetuitkering van deze medewerker. Je bent
juridisch verplicht om deze kosten te dragen. En je bent verantwoordelijk voor de re-integratie van de
zieke (voormalig) medewerker.
 Maar wat betekent dit nu eigenlijk?

Eigenrisicodragerschap ZW: controle is belangrijk

Als eigenrisicodrager ZW is het belangrijk om een goed beeld te hebben van de mensen die de
organisatie gaan verlaten en wie er een risico loopt om ziek uit dienst te gaan. Hoe voorkom je als
werkgever onnodige instroom in de Ziektewet en hoe richt je het Ziektewet proces zo efficient mogelijk in?

Heb je bovenstaand proces niet onder controle, dan kan dat jouw organisatie veel extra geld kosten. Want net zoals bij het reguliere verzuim kun je ook een sanctie van het UWV krijgen als je bijvoorbeeld te weinig aan re-integratie hebt gedaan of als het verzuimdossier niet op orde is. Je betaalt dan, bovenop de gebruikelijke 2 jaar, maximaal nog 1 jaar de ziektewetuitkering door. We spreken dan over een verhaalssanctie.

Relatie werkgever en ARBO

Naast het hebben van een goed verzuimbeleid is een nauwe samenwerking met de juiste arbodienst erg belangrijk.

Heb je vragen of wil je een goed en zorgvuldig advies? Maak een afspraak!

* tot maximaal 28 dagen na einde dienstverband of tot het moment van werkhervatting bij een andere werkgever.