WGA

Eigenrisicodrager WGA

Ondanks het goed op orde hebben van je regulier verzuim en/of eigenrisicodragerschap Ziektewet, lukt het soms niet altijd om WGA instroom te voorkomen.

Als eigenrisicodrager WGA draag je het risico voor de arbeidsongeschiktheid van (voormalig)
medewerkers. Na 104 weken van ziekte van een (voormalig) medewerker, ook wel einde wachttijd
genoemd, volgt de WIA beoordeling door het UWV. De beoordeling door het UWV kent vier uitkomsten.

1. (voormalig) medewerker wordt minder dan 35% arbeidsongeschikt bevonden
2. (voormalig) medewerker wordt 35-80 arbeidsongeschikt bevonden
3. (voormalig) medewerker wordt 80-100 niet duurzaam arbeidsongeschikt bevonden
4. (voormalig) medewerker wordt 80-100 duurzaam arbeidsongeschikt bevonden. Ook IVA genoemd.

Eigen risico dragen WGA; een complex verhaal

Voor elk van bovenstaande situatie zijn er gevolgen voor je organisatie en moeten er beslissingen
genomen worden. Want ga je tegen de beslissing van UWV in bezwaar of niet? Houd je je medewerker in dienst of niet? Laat je het UWV betalen of betaal je als organisatie zelf de WGA? Wat staat er in de cao hierover? Wat betekent het voor je (voormalig) medewerker? Wanneer vragen we een herbeoordeling aan? Veel vragen!

Kortom, een complex verhaal waarbij tijdig en juist handelen essentieel is. Wil je professioneel advies? Het onderwerp eigenrisicodragerschap WGA kent voor onze adviseurs geen geheimen. Ook wanneer je
alleen wilt controleren of jouw organisatie dit proces goed heeft ingericht of bij andere vragen over
bijvoorbeeld wel of geen eigenrisicodrager blijven. Neem dan  contact met ons op en laat u adviseren.